Εκδήλωση Νεανικής Ορχήστρας Δωματίου Ξενοδοχείο “Ανάντι” Παρασκευή 12 Μαϊου 2013

Vivaldi – Violin Concerto in A minor mandolin transcription
10 Μαΐου 2013
Camille Saint Saens – Danse Macabre
3 Ιούνιος 2013

Εκδήλωση Νεανικής Ορχήστρας Δωματίου Ξενοδοχείο “Ανάντι” Παρασκευή 12 Μαϊου 2013

IMG_9941