Σκοπός – στόχοι Σ.Ο.Ν.

  • Η διάπλαση των μουσικών ικανοτήτων των μελών και η εν γένει πρόοδός τους στο όργανο με το οποίο συμμετέχουν στην Ορχήστρα
  • Η ανάπτυξη της συλλογικής μουσικής δράσης και του πνεύματος ομαδικής συνεργασίας
  • Η καλλιέργεια και διάδοση της ορχηστρικής μουσικής από την εποχή μπαρόκ έως τη σύγχρονη
  • Η προετοιμασία των μελών για επαγγελματική σταδιοδρομία σε ορχηστρικά σύνολα
  • Η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος
  • Η χορήγηση κατά το δυνατόν μουσικών υποτροφιών σε αριστούχους – διακεκριμένα μέλη της ΣΟΝ-ΦΜΤ

Μέλη της ορχήστρας μπορεί να είναι μαθητές του Μουσικού Σχολείου, σπουδαστές στα Ωδεία της πόλης, μαθητές μη εγγεγραμμένοι στο Μ.Σ. ή τα ωδεία της πόλης, νεαροί μουσικοί που κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα …όπως και όποιος άλλος ενδιαφέρεται και κριθεί από τον μαέστρο της ορχήστρας ότι μπορεί να  συμμετάσχει…

Για την επίτευξη του σκοπού, η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ των ΦΜΤ, θα συνεργάζεται με αδελφά σωματεία /συλλόγους και ιδιαίτερα με πρόσωπα και οργανισμούς που θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια , θα δραστηριοποιείται με την πραγματοποίηση δοκιμών και συναυλιών τόσο στην έδρα του Συλλόγου , όσο και σε άλλους χώρους της πόλης των Τρικάλων αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Θα μετέχει σε φεστιβάλ επιπέδου ελληνικά και διεθνή, σε εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων, ηχογραφήσεις, καλλιτεχνικές αποστολές, θα συνεργάζεται στενά με τα Ωδεία της πόλης και το Μουσικό Σχολείο, με άλλα ορχηστρικά σύνολα και θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Φίλων της Μουσικής