Όργανα Διοίκησης- Επιτροπές

Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΦΜΤ προχώρησε στη σύσταση Επιτροπών.

Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θέμα : Σύσταση Επιτροπής

Σχετικά : (α) απόφαση Δ.Σ. από 01 Απριλίου 2015 –  (β) Καταστατικό ΣΦΜΤ

Τρίκαλα 02 Απριλίου 2015
oramaΣύμφωνα με τα σχετικά (α) & (β) και με στόχο την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την στέγαση της Μουσικής Σκηνής, της Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Εντευκτηρίου του Συλλόγου,  συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εργαστεί με στόχο τον εντοπισμό – εξεύρεση κατάλληλων χώρων που θα μπορέσουν να στεγάσουν τις παραπάνω δραστηριότητες του Συλλόγου

 

Η πρόταση ή οι προτάσεις που θα συνταχθούν θα περιλαμβάνουν
1. κατάλληλους και διαθέσιμους χώρους
2. προϋποθέσεις χρήσης
3. κόστος διαμόρφωσης
4. κόστος εξοπλισμού
5. πηγές χρηματοδότησης

Τα επί τιμή μέλη παρακαλούνται θερμά να συνδράμουν το έργο της επιτροπής που θα αποτελείται από τους

1. Ρουσιαμάνη Ευάγγελο > Πρόεδρο ΣΦΜΤ > τακτικό μέλος
2. Γεωργιάδη Ιωάννη > Μέλος Δ.Σ. – ΣΦΜΤ > τακτικό μέλος
3. Αναστασίου Γεώργιο > Μέλος ΣΦΜΤ , μηχ. ΕΜΠ > τακτικό μέλος
4. Παπαντώνη Παρασκευή > Μέλος ΣΦΜΤ > αρχιτ. ΕΜΠ > τακτικό μέλος
5. Τζένη Βαρδούλη Μέλος Δ.Σ. – ΣΦΜΤ- Συμβολαιογράφος > τακτικό μέλος
6. Παπαστεργίου Δημήτρη > Δήμαρχος Τρικκαίων > μέλος επι τιμή
7. Λάππα Χρήστο > Δημ. Σύμβουλος > μέλος επί τιμή
8. Κουτεντάκη Ιωάννη,> Μέλος ΣΦΜΤ, Κοσμήτωρ ΣΕΦΑΑ > μέλος επι τιμή
9. Τράντο Οδυσσέα, Μέλος ΣΦΜΤ, πολ. μηχ. Τ.Ε., > αναπληρωματικό μέλος

Είναι επιθυμητό όπως η επιτροπή διαβιβάσει τις προτάσεις της το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από τον Δεκ. τρέχοντος έτους

Για το Δ.Σ. του ΣΦΜΤ
Ευάγγελος Ρουσιαμάνης
Πρόεδρος

Διανομή : μέλη επιτροπής – φακ. “Κτιριακές Υποδομές”