ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

Τα παρακάτω videos είναι από εκδήλωση που έγινε στο Μύλο Ματσόπουλου στις 4 Ιουλίου 2014.