Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου (άρθρο 2 Καταστατικού) είναι η Εξάπλωση της Μουσικής Παιδείας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού αλλά και της Περιφέρειας.

Οι στόχοι του Σωματείου ώστε να επιτευχθεί ο Σκοπός είναι οι ακόλουθοι

Οι στόχοι του Σωματείου ώστε να επιτευχθεί ο Σκοπός είναι οι ακόλουθοι

 1. Η ίδρυση Μουσικής Σκηνής και Μουσικής Βιβλιοθήκης,
 2. Η ίδρυση Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής,
 3. Η ίδρυση Μουσείου Μουσικής,
 4. Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες,
 5. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων,
 6. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 7. Η υποστήριξη και προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας,
 8. Η σύνταξη ή η υποβοήθηση στη σύνταξη μελετών και εκδόσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, με στόχο την συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων των Τρικάλων και ευρύτερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στη μουσική,η παραγωγή Μουσικών Έργων,
 9. Η επιμόρφωση και η τεχνική υποστήριξη των μελών και των φίλων της Εταιρείας,
 10. Η προώθηση Σύγχρονων Μουσικών Έργων με έμφαση στην Ελληνική παραγωγή, η συγγραφή μουσικών θεωρητικών κειμένων ή βιβλίων και η προώθησή τους στην αγορά,
 11. Η έρευνα νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων, και η σύμπραξη – συνεργασία με μουσικά σύνολα, πολιτιστικούς φορείς, μουσικούς οργανισμούς κλπ.