Διοικούσα Επιτροπή Σ.Ο.Ν.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (*)

Την Διοικούσα Επιτροπή της ΣΟΝ απαρτίζουν σήμερα οι

  • Δημήτρης Κτιστάκης Μαέστρος – Δάσκαλος ΣΟΝΤ, Πρόεδρος Δ.Ε.
  • Δ. Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων,
  • Ευάγγελος Ρουσιαμάνης Πρόεδρος Σ- ΦΜΤ,
  • Χρήστος Λάππας Μέλος Δ.Σ. Δήμου Τρικκαίων
  • Στέλιος Καραγιώργος Μουσικός Δντής του ΚΕ – Μουσείο Τσιτσάνη ,
  • Μαίρη Μητσοπούλου, μέλος Σ- ΦΜΤ, διοικητική δντρια της ΣΟΝ και
  • Ιωάννης Γεωργιάδης Μέλος Δ.Σ. Σ- ΦΜΤ, Συντονιστής ΣΟΝ

(*) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –  ΚΟΛ της ΣΟΝΤ