ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Εισαγωγή

 Στις αρχές του 2013 ο ΣΦΜΤ πρότεινε στο Μουσικό Σχολείο να εξετασθεί η περίπτωση δημιουργίας ενός θεσμού για συνάντηση των μουσικών συνόλων των Μ.Σ. της περιφέρειας κατ’ έτος και διαδοχικά σε όλες τις πόλεις της, ώστε να δημιουργηθεί μια ευγενική άμιλλα μεταξύ των Μ.Σ. και να υπάρξει μια γνωριμία των μαθητών, καθηγητών καθώς και  ανταλλαγή ιδεών επάνω στην εκπαίδευση και τις μουσικές δραστηριότητες έκαστου σχολείου

Η συνάντηση αυτή θα έδινε την δυνατότητα επίσης για γνωριμία με τις πόλεις και τα αξιοθέατα τους σε καθηγητές, μαθητές και γονείς και θα δημιουργούσε μια σοβαρή κινητικότητα για 2-3 ημέρες σε κάθε πόλη

Εκτέλεση

Η πρόταση του ΣΦΜΤ έγινε ασμένως αποδεκτή από την διεύθυνση του Μ.Σ.και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη στον Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος με την σειρά του το υπέβαλε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στις 3 Ιουνίου 2013

Έκτοτε και παρά τις υπενθυμίσεις που εγένοντο στην περιφέρεια  δεν υπήρξε καμία εξέλιξη

Για το θέμα αυτό ενημερώθηκε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος ο οποίος υπεσχέθη να καταβάλει προσπάθειες για την υλοποίηση της πρότασης δημιουργίας του θεσμού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό με ΑΠ 32197 και ημερομηνία αποστολής 3 Ιουνίου 2013