20150322_153831
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – Πρόβες σε Σχολεία
23 Μάρτιος 2015
ενθύμιον συμμετοχής
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – Η 24η πρόβα στα Εκπαιδευτήρια Αθηνά
2 Απρίλιος 2015

O προάγγελος της ΣΟΝΤ